گفتار حکیمانه سرخ پوستان چیروکی

 

بزرگترین پیشه یک زن، هدایت نمودن مرد به سمت روحش است. از اینرو او را با سرچشمه پیوند بدهد. پست ترین پیشه زن، گمراه کردن است. جدا ساختن مرد از روحش و ترک گفتن بدون مقصد او در سرگردانی.

بزرگترین پیشه یک مرد، حفاظت کردن از زن است. از اینرو او بتواند بدون آسیب بر روی زمین قدم بردارد. پست ترین پیشه مرد، کمین کردن و تحمیل کردن راه و روشهایش به زندگی یک زن است. 


- گفتار حکیمانه سرخ پوستان چیروکی -‬

                                  ***************************************

ماهیمون هی میخواست یه چیزی بهم بگه . تادهنشو وا می کرد آب می رفت تو دهنش نمی تونست بگه .دست کردم تو آکواریوم درش آوردم . شروع کرد از خوشحالی بالا پایین پریدن . دلم نیومد دوباره بندازمش اون تو . اینقده بالا پایین پرید خسه شد خوابید . دیدم بهترین موقع تا خوابه دوباره بندازمش تو آب. ولی الان چندساعته بیدار نشده . یعنی فکرکنم بیدار شده دیده انداختمش اون تو قهر کرده خودشو زده به خواب .......!!!!!!!

این داستان رفتار بعضی از آدم هایی است که کنارمونند . دوستشون داریم و دوستمون دارند ولی ما رونمی فهمند و فقط تو دنیای خودشون دارند بهترین رفتار را با ما میکنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید